Đã có đểm chuẩn lớp 10 Nghệ An năm 2017-2018 trường THPT Phan Bộ Châu


Sáng 1/7, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển. Có 7 thủ khoa các môn chuyên là học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai.

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HS NA + tenlopchuyen gửi 8785

Trong đó

- NA: Là ký hiệu của Nghệ An
- Tên lớp chuyên viết liền, không dấu

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn lớp chuyên toán trường Chuyên Phan Bộ Châu – Nghệ An

Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785


Điểm chuẩn sẽ gửi tới bạn ngay lập tức.


Cụ thể như sau

Lớp Soạn tin
Chuyên Toán Soạn HS NACHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Nga Soạn HS NACHUYENNGA gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HS NACHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lý Soạn HS NACHUYENLY gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HS NACHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HS NACHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HS NACHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử Soạn HS NACHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa Soạn HS NACHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HS NACHUYENANH gửi 8785
Chuyên Pháp Soạn HS NACHUYENPHAP gửi 8785
Chuyên KHTN Soạn HS NACHUYENKHTN gửi 8785
Chuyên Ngữ Soạn HS NACHUYENNGU gửi 8785

Xem thêm

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm 2017


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan