Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nam năm học 2016-2017


Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nam năm học 2016-2017

Sở GD&ĐT Hà  Nam đã công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2016-2017. Theo đó, năm 2016 tổng số chỉ tiêu của các trường THPT là 8100 chỉ tiêu. Để biết chỉ tiêu cụ thể từng trường THPT tại Hà nam, bạn soạn tin theo quy định dưới đây:Trường Soạn tin
THPT A Bình Lục Soạn HS daucach 18715 gửi 8785
THPT B Bình Lục Soạn HS daucach 18716 gửi 8785
THPT C Bình Lục Soạn HS daucach 18717 gửi 8785
THPT Nguyễn Khuyến Soạn HS daucach 18718 gửi 8785
THPT A Duy Tiên Soạn HS daucach 18719 gửi 8785
THPT B Duy Tiên Soạn HS daucach 18720 gửi 8785
THPT Nguyễn Hữu Tiến Soạn HS daucach 18721 gửi 8785
THPT A Phủ Lý Soạn HS daucach 18722 gửi 8785
THPT B Phủ Lý Soạn HS daucach 18723 gửi 8785
THPT C Phủ Lý Soạn HS daucach 18724 gửi 8785
THPT A Kim Bảng Soạn HS daucach 18725 gửi 8785
THPT B Kim Bảng Soạn HS daucach 18726 gửi 8785
THPT C Kim Bảng Soạn HS daucach 18727 gửi 8785
THPT Lý Thường Kiệt Soạn HS daucach 18728 gửi 8785
THPT Lý Nhân Soạn HS daucach 18729 gửi 8785
THPT Bắc Lý Soạn HS daucach 18730 gửi 8785
THPT Nam Lý Soạn HS daucach 18731 gửi 8785
THPT Nam Cao Soạn HS daucach 18732 gửi 8785
THPT A Thanh Liêm Soạn HS daucach 18733 gửi 8785
THPT B Thanh Liêm Soạn HS daucach 18734 gửi 8785
THPT C Thanh Liêm Soạn HS daucach 18735 gửi 8785
THPT Lê Hoàn Soạn HS daucach 18736 gửi 8785
THPT Chuyên Biên Hòa Soạn HS daucach 18737 gửi 8785

 

Hà Nam, Chỉ tiêu, Tin tức, Tin tuyển sinh, Tin giáo dục


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan