Châm ngôn cuộc sống – 1


Tâm còn chưa thực

Phong thủy vô ích

Bất hiếu cha mẹ

Thờ cúng vô ích

Anh em bất hòa

Bạn bè vô ích

Việc làm bất chính

Đọc sách vô ích

Làm trái lòng người

Thông minh vô ích

Chẳng giữ nguyên khí

Uống thuốc vô ích

Thời vận không thông

Mưu cầu vô ích


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan