Danh ngôn và cuộc sống

Danh ngôn, danh ngôn tình bạn, danh ngôn tình yêu, danh ngôn cuộc sống

Truyện cười: Nhìn trộm

Trong lúc chờ chú rể , cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :

Cây, lá và gió

Cây, Lá và GióNếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã

DANH NGÔN VỀ TÌNH BẠN (PI)

Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it.