Bài tập phép tính phân số 032. Tính


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

BÀI  32. Tính $ \displaystyle \frac{37}{53}x\frac{23}{48}x\frac{535353}{373737}x\frac{242424}{232323}$

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file gồm 20 bài tại đây


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan