Bài tập phép tính phân số 031. Tính nhanh


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

BÀI  31. Tính nhanh: $ \displaystyle \frac{2003×1999-2003×999}{2004×999+1004}$

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file gồm 20 bài tại đây


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan