Bài tập phép tính phân số 030. Tính


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

BÀI  30. Tính $ \displaystyle \frac{1991}{1990}x\frac{1992}{1991}x\frac{1993}{1992}x\frac{1994}{1993}x\frac{995}{997}$

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file gồm 20 bài tại đây


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan