Bài tập phép tính phân số 029. Tính tổng


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

BÀI  29. Tính tổng A  = $ \displaystyle \frac{4}{1x3x5}+\frac{4}{3x5x7}+\frac{4}{5x7x9}+\frac{4}{7x9x11}+\frac{4}{9x11x13}$

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file gồm 20 bài tại đây


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan