Bài tập dãy số không cách đều-Bài 9. Tính giá trị của biểu thức S = 1 +3 + 32 + 33 + … + 32000 (1)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 9. Tính giá trị của biểu thức S = 1 +3 + 32 + 33 + … + 32000    (1)

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan