Bài tập dãy số không cách đều-Bài 8. Tính S1 = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 263


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 8. Tính S1 = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 263

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan