Bài tập dãy số không cách đều-Bài 7.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 7.

 a) Tính A = 12 + 32 + 52 + …+ (2n -1)2

b) Tính B = 13 + 33 + 53 + … + (2n-1)3

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan