Bài tập dãy số không cách đều-Bài 6. Biết rằng 12 + 22 + 32 +…+ 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng S = 22 + 42 + 62 + … + 202


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 6.    Biết rằng 12 + 22 + 32 +…+ 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan