Bài tập dãy số không cách đều-Bài 4. Tính D = 12 + 22 + 32 + … + n2


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 4.Tính D = 12 + 22 + 32 + … + n2Nhận xét: Các số hạng của bài 1 là tích của hai số tự nhiên liên tiếp, còn ở bài này là tích của hai số tự nhiên giống nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan