Bài tập dãy số không cách đều-Bài 3. Tính C = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 3. Tính C = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan