Bài tập dãy số không cách đều-Bài 2. Tính B = 1.2.3 + 2.3.4 + … + (n – 1)n(n + 1)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 2.Tính B = 1.2.3 + 2.3.4 + … + (n – 1)n(n + 1)

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan