Bài tập dãy số không cách đều-Bài 10. Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 29; B = 5.28. Hãy so sánh A và B


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài tập dãy số không cách đều-Bài 10. Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 29; B = 5.28. Hãy so sánh A và B

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file tại đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan