BÀI 34. Tính tổng: 1/2 + 1/4+1/8+1/16+1/32+1/64


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

BÀI  34. Tính tổng:  1/2 + 1/4+1/8+1/16+1/32+1/64

Hướng dẫn giải chi tiết 

Bạn có thể tải file gồm 20 bài tại đây

 

 


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan