Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 146


Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  146. Trong một cơ quan sinh sản của thỏ,người ta thống kê được 120 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen(Ab/aB) tham gia giảm phân tạo giao tử.

Nếu cho rằng hiệu suất thụ tinh là 100%, sau giao phối với thỏ cái có cùng kiểu gen thì thế hệ lai thấy xuất hiện 4 kiểu hình trong đó kiểu hình lông đen,mắt hạt lựu chiếm 4%.

Biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh tinh và sinh trứng là như nhau.

Số tế bào sinh tinh khi giảm phân xảy ra hoán vị gen là bao nhiêu?
Giải chi tiết
– F1 có lông đen, mắt hạt lựu = 4% => aabb = 4%  tần số giao tử đực ab = tần số giao tử cái  => giao tử hoán vị.

f = Số tb sinh tinh đi vào giảm phân có xảy ra trao đổi chéo/ 2 x Số tb sinh tinh đi vào giảm phân

0,4 = Số tb sinh tinh khi giảm phân xảy ra hoán vị gen / 2 x Tổng số tb sinh tinh đi vào giảm phân

Số tb sinh tinh khi giảm phân xảy ra hoán vị gen = 0,4 x 2 x 120 = 96 tế bào

[/noidungan]

Xem thêm

– Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

– Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

– Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

– Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

– 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan