DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 2


 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 2STT      DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 2

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT – TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 (gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN  TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7  (gồm 13 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

3  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢPTRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN BIỂU CẢM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ  (gồm 19 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

 

 Tailieusupham.com


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan