150 bài tập số, dãy số, khoảng cách số … có hướng dẫn giải chi tiết (Phần V)


150 bài tập số, dãy số, khoảng cách số … có hướng dẫn giải chi tiết (Phần V)

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết dưới mỗi bài tập để xem lời giải của bài toán.Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 91: Tìm chữ số a và b: 1ab x 126 = 201ab

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 92: Điền chữ số vào các chữ và dấu hỏi:

abcd x dcba = ?????000

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 93: Tìm 1 số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được 1 số lớn gấp 31 lần số phải tìm.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 94: Tìm 1 số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số lớn gấp 26 lần số phải tìm.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 95: Tìm1số có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số lớn hơn số phải tìm 230 đơn vị.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 96: Cho số có 3 chữ số, nếu ta xoá chữ số hàng trăm thì số đó giảm đi 5 lần. Tìm số đó.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 97: Cho A = abcde + abc + 2001

B = ab56e + 1cd8 + a9c + 7b5

So sánh A và B

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 98: Cho hai số, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể có được là 48. Tìm hai số đó.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 99: Tìm số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số, còn chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 100: Khi đánh số thứ tự các dãy nhà trên một đường phố, người ta dùng các số lẻ liên tiếp 1, 3, 5, 7, … để đánh số dãy thứ nhất và các số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, … để đánh số dãy thứ hai. Hỏi nhà cuối cùng trong dãy chẵn của đường phố đó là số mấy, nếu khi đánh số dãy này người ta đã dùng 669 chữ cả thảy?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số Bài 101: Hãy tìm số có hai chữ số biết rằng nếu thêm chữ số 3 vào giữa số đó thì được số mới gấp 9 lần số cũ.
Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 102: Một bạn tìm tất cả  các số có sáu chữ số theo các yêu cầu sau , các chữ số thuộc lớp đơn vị đều là 1các chữ số thuộc lớp nghìn là các chữ số chẵn khác nhau , khác 0 và nhỏ hơn 8. Hỏi bạn đó tìm được nhiều nhất bao nhiêu số thỏa mãn yêu cầu?
Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 103: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau, mà chữ số 6 đứng liền trước chữ số 8.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 104: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã cho thì bằng chính số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 105 :

1. Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012.
2.Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.
3.Hãy cho biết có bao nhiêu số số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?
Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 106
Cho một số tự nhiên được tạo thành bằng cách ghép các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1999:                         123456789101112……19951996199719981999

Tính tổng các chữ số từ 1 đến 1999

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  107
Cho các số abc và cab với a-b=1; b-c=2. Số abc hơn số cab bao nhiêu đơn vị?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  108
Một bạn tìm tất cả các số có năm chữ số biết tổng các chữ số của nó là 41 và số đó không thay đổi nếu viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại. Hỏi bạn đó tìm được nhiều nhất bao nhiêu số thoả mãn yêu cầu?
Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 109
Tìm số 4a8b biết số đó chia cho 2 còn chia cho 5 và 9 cùng dư là 1

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 110
Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các số đó đều không chia hết cho 5 ?
Xem giải chi tiết
Còn nữa

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số - Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân IV - Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan